Den inre resan 2

Ju mer du förstår av dig själv, desto mer förstår du av världen

Den Inre Resan 2 är en uppföljningskurs som vänder sig till dig som tidigare deltagit i Den Inre Resan1, Medvetet Ledarskap och Personlig Utveckling, Inegrerat Ledarskap (IFL) eller motsvarande.

Detta andra steg syftar till att stärka den personliga grundtryggheten, ge en djupare insikt om sig själv samt till att skapa en helhetssyn med en ny och vidare referensram.

Kursen är processinriktad och bygger på upplevelsebaserad inlärning och guidade meditationer. Den genomförs i internatform under tre dagar.

Ladda hem

Innehåll och vad du kan få ut av kursen

  • Utveckling av tanke, känsla
  • Mental träning, uppmärksamhet och medveten närvaro
  • Ökad självinsikt och självkännedom samt inre kontroll och balans

Din profil

Du skall ha genomfört Den Inre Resan1 eller något av våra utvecklingsprogram innan du går denna kurs.

Kursledare
Kenneth Olofsson, Intromedia AB.

Tid
Enligt överenskommelse. Vänligen kontakta oss för information.

Är ni en grupp som vill genomföra kursen vid valfri plats och tidpunkt, vänligen kontakta oss för offert.

Plats
Plats enligt överenskommelse.

Pris
9 500 SEK exkl moms per deltagare. Internatavgift tillkommer.

Anmälan/Förfrågan
Anmälan/Förfrågan görs nedan. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Anmälningsavgift 2 000 SEK exkl moms.

Anmäl dig här

Tfn 0705-52 52 80