Den inre resan

Den Inre Resan - för din utveckling

"Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre skall du höra vad som ljuder omkring dig." (Dag Hammarskjöld)

Den Inre Resan är en unik kurs i personlig utveckling och medvetandeträning. Kursen syftar bland annat till att stärka den personliga grundtryggheten, finna sig själv och få en fördjupad insikt om sig själv samt skapa förståelse för den intuitiva beslutsprocessen.

Kursen är processinriktad och bygger på upplevelsebaserad inlärning. Den genomförs i internatform under tre dagar.

Ladda hem

Innehåll och vad du kan få ut av kursen

  • Medvetandeträning kognitivt och affektivt
  • Medveten närvaro (mindfulness) och mental träning
  • Stresshantering, struktur, engagemang samt inre kontroll
  • Ökad självinsikt, självkännedom samt ökat självförtroende
  • Tekniker som utvecklar kreativitet, intuitivt tänkande och dina professionella sidor

Din profil

Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Kenneth Olofsson, Intromedia AB.

Tid och plats

Är ni en grupp som vill genomföra kursen vid valfri plats och tidpunkt, vänligen kontakta oss för information.

Pris

11 700 SEK exkl moms per deltagare. Internatavgift tillkommer.

Anmälan/Förfrågan

Anmälan/Förfrågan görs nedan. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Anmälningsavgift 2 000 SEK exkl moms.

Anmäl dig här

Tfn 0705-52 52 80