Våra kurser och program

Den Inre Resan - för att finna sig själv och personlig utveckling

Den Inre Resan är en unik kurs i personlig utveckling och medvetandeträning. Den vänder sig till alla som vill förstå sig själva bättre. "Ett Själsligt Spa", som en deltagare har sagt.

Kursen har ingått i längre chefs- och ledarutvecklingsprogram inom olika organisationer samt inom f.d. IFL, en av Sveriges ledande institut med utveckling av ledare som huvudinriktning.

Kursen anses vara en av de mest kraftfulla och prisvärda kurser inom området personlig utveckling som erbjudits marknaden.

"Jag känner stor tacksamhet över att ha fått delta i den här kursen, den viktigaste jag någonsin deltagit i." (Maria Smeder, avd.chef Akzo Nobel Base Chemicals AB)

Läs mer!

 

Den Inre Resan Thailand
En upplevelse i en skön, avstressande och exotisk miljö. Den Inre Resan är en unik kurs i personlig utveckling. Ta vara på och njut av din egen utveckling, samtidigt som du har möjlighet att njuta av sol, bad, god mat, golf, dykning och mycket mer.

"Med en djupare förståelse för mig själv och vem jag är står jag mer rakryggad...jag är mer närvarande i nuet. Upplevelsen var stark och jag kan rekommendera alla som vill lära känna sig själva bättre att ta detta steg som är en naturlig del i den personliga utvecklingen." (Erik Lindvall, VD AxFast AB)

Läs mer!

 

Den Inre Resan 2
Den Inre Resan 2 vänder sig till dig som tidigare deltagit i Den Inre Resan, Medvetet Ledarskap, Det Goda Ledarskapet, Integrerat Ledarskap (IFL), eller motsvarande.

"På några få timmar rätar man ut det som skulle ta år att göra." (Jenny-Therese Backman, HR Ch Atlas Copco Sweden AB)

Läs mer!

 

Personlig vägledning - Coachning - Stresshantering
För den personliga utvecklingen

Personlig vägledning eller utvecklande samtal för att stärka individers självkänsla och trygghet, förebygga stress och därmed bidra till minskad sjukfrånvaro och ge ökad vinst. Vidare att ge stöd och hjälp till att öka individers eller gruppers kompetens och effektivitet, samt bidra med hjälp vid kris- eller konflikthantering.

För den som vill prestera bättre, eller den som inte fullt ut trivs med tillvaron, är det viktigt med självutveckling. För att kunna vara på topp gäller det att utveckla sig själv som person och att utveckla det man är bra på.

Professionell säkerhet, självinsikt, självtillit och ett starkt självförtroende är viktiga grundstenar.

"Kenneth hjälpte mig från moment 22 till solskensvägen" (Ulf Gribäck, Gribäck Business Control).

Kontakta oss för ytterligare information

Tfn 0705-52 52 80

 

Medvetet Ledarskap och Personlig Utveckling (Utvecklingsprogram)
Den personliga utvecklingens betydelse för en bra ledarstil.

Detta är ett utvecklingsprogram på både individ- och gruppnivå med en övergripande målsättning att medverka till att utveckla en personlig och medveten ledarstil, stärka den egna självkänslan samt skapa förståelse för den intuitiva beslutsprocessen.

Genom att utveckla sig som människa lär vi också känna människan i andra och därmed även bättre kunna se både egna och andras möjligheter.

Programmet är processinriktat och bygger på upplevelsebaserad inlärning.

Programmet har ingått i flera längre chefs- och ledarutvecklingsprogram i mindre såväl som inom Sveriges största organisationer samt flera av Sveriges ledande institutioner med utveckling av ledare som huvudinriktning.

Programmet är främst inriktat på utveckling av ledningsgrupper, mellanchefer eller ett team.

Personlig och medveten ledarstil, självinsikt, struktur, samt inre kontroll är viktiga grundstenar.

"Kenneth Olofssons utvecklingsprogram är en träning som alla chefer borde få gå. Det är en stor förmån att ha fått gått hans program." (Inga-Lill Cerén-Ovin, tidigare ansvarig för SE-Bankens kompetens- och ledarutbildning)

Kontakta oss för ytterligare information

Tfn 0705-52 52 80

 

Individ-, Grupp- och Teamutveckling (Utvecklingsprogram)
Detta program är inriktat på medarbetarutveckling, att utveckla och stärka individens färdighet och delaktighet i grupp samt medverka till att skapa en samverkande, kreativ och effektiv arbetsgrupp.

Samverkan, kommunikation, trygghet, engagemang och tillit är viktiga grundstenar.

"Kenneth har en enorm förmåga att locka fram den enorma potential som finns inom oss bara vi vågar se den." (Åsa Stenerhag, Designer Filippa K)

Kontakta oss för ytterligare information

Tfn 0705-52 52 80